Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / en, ên (sen, nhện)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
nguyên v…; l… lút; ốc s…

Đáp án

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
nguyên v…; l… lút; ốc s…

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích