Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 15 / em, êm (tem, đêm)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các vần còn thiếu vào ô trống trong các từ sau:

  • êm
  • ăm
  • ắm
  • ếm
a. t
trầu
b. đ
sao
c. hỏi th
d. cơm n
Đáp án
a. t
trầu
b. đ
sao
c. hỏi th
d. cơm n

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích