Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / ê v (bê, ve)
Câu hỏi
Khi viết chữ ghi âm tiếng "ve", ta viết chữ ghi âm nào trước nối liền với chữ ghi âm nào sau ?
Đáp án
Khi viết chữ ghi âm tiếng "ve", ta viết chữ ghi âm nào trước nối liền với chữ ghi âm nào sau ?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích