Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / ê v (bê, ve)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Khi viết chữ ghi âm tiếng "ve", ta viết chữ ghi âm nào trước nối liền với chữ ghi âm nào sau ?
Đáp án
Khi viết chữ ghi âm tiếng "ve", ta viết chữ ghi âm nào trước nối liền với chữ ghi âm nào sau ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích