Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / e


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tiếng nào có âm "e" trong các tiếng sau: "ve", "ba", "hè"
Đáp án
Tiếng nào có âm "e" trong các tiếng sau: "ve", "ba", "hè"
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích