Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / e
Câu hỏi
Tiếng nào có âm "e" trong các tiếng sau: "ve", "ba", "hè"
Đáp án
Tiếng nào có âm "e" trong các tiếng sau: "ve", "ba", "hè"
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích