Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Đường thẳng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Thảo có 3 cây thước, cây thước thứ nhất dài 6dm, cây thước thứ hai dài 4dm, cây thước thứ ba dài 10dm. Hỏi ba cây thước dài tổng cộng bao nhiêu đề - xi - mét?

Đáp án

Thảo có 3 cây thước, cây thước thứ nhất dài 6dm, cây thước thứ hai dài 4dm, cây thước thứ ba dài 10dm. Hỏi ba cây thước dài tổng cộng bao nhiêu đề - xi - mét?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích