Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (tuần 26)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Có hai đường gấp khúc ABC, MNP có độ dài bằng nhau. Biết đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN. Hãy so sánh độ dài hai đoạn thẳng BC và NP?
Đáp án
Có hai đường gấp khúc ABC, MNP có độ dài bằng nhau. Biết đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN. Hãy so sánh độ dài hai đoạn thẳng BC và NP?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích