Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 21 / Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (tuần 21)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Đường gấp khúc ABCDE gồm đoạn thẳng.

Đáp án

Đường gấp khúc ABCDE gồm đoạn thẳng.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích