Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 34 / Đồng hồ. Thời gian (Tuần 34)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

 Vào buổi sáng đẹp trời, cuộc thi chạy giữa Rùa và Thỏ diễn ra vào lúc giờ sáng.

Đáp án

 Vào buổi sáng đẹp trời, cuộc thi chạy giữa Rùa và Thỏ diễn ra vào lúc giờ sáng.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích