Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 34 / Đồng hồ. Thời gian (Tuần 34)
Câu hỏi

 Vào buổi sáng đẹp trời, cuộc thi chạy giữa Rùa và Thỏ diễn ra vào lúc giờ sáng.

Đáp án

 Vào buổi sáng đẹp trời, cuộc thi chạy giữa Rùa và Thỏ diễn ra vào lúc giờ sáng.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích