Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 32 / Đồng hồ. Thời gian (Tuần 32)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hôm nay, Hoa và các bạn đi bơi vào lúc giờ chiều.

Đáp án

Hôm nay, Hoa và các bạn đi bơi vào lúc giờ chiều.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích