Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 32 / Đồng hồ. Thời gian (Tuần 32)
Câu hỏi

Hôm nay, Hoa và các bạn đi bơi vào lúc giờ chiều.

Đáp án

Hôm nay, Hoa và các bạn đi bơi vào lúc giờ chiều.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích