Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 31 / Đồng hồ. Thời gian


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Vào buổi sáng, đồng hồ đang chỉ giờ sáng.

Đáp án

Vào buổi sáng, đồng hồ đang chỉ giờ sáng.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích