Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 31 / Đồng hồ. Thời gian
Câu hỏi

Vào buổi sáng, đồng hồ đang chỉ giờ sáng.

Đáp án

Vào buổi sáng, đồng hồ đang chỉ giờ sáng.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích