Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 27 / Đơn vị, chục, trăm, nghìn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Cách đọc số 715 nào đúng nhất:
Đáp án
Cách đọc số 715 nào đúng nhất:
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích