Lớp 3 / Môn Toán / Tuần 1 / Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số (tuần 1)
Câu hỏi

Kéo thả số tương ứng với cách đọc cho trước vào ô trống:

  • 311
  • 608
  • Chín trăm hai mươi chín
  • Một trăm hai mươi tư
Đọc số
Viết số
Ba trăm mười một
124
Sáu trăm linh tám
929
Đáp án
Đọc số
Viết số
Ba trăm mười một
124
Sáu trăm linh tám
929

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích