Lớp 6 / Môn Vật Lý / Tuần 3 / Đo thể tích của vật rắn không thấm nước
Câu hỏi
Đáp án
Có 3 gợi ý cho câu hỏi này! 3

Gợi ý 1

Ôn lại cách đo thể tích vật rắn không thấm nước:
+ Dùng bình chia độ: Thả chìm vật cần đo vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.
+ Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.

Gợi ý 2

Cát không phải nguyên khối mà có những khoảng trống.

Gợi ý 3

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích