Lớp 6 / Môn Vật Lý / Tuần 1 / Đo độ dài


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống: 40200mm = ....... m ......dm

Đáp án

Điền vào chỗ trống: 40200mm = ....... m ......dm

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích