Lớp 6 / Môn Vật Lý / Tuần 1 / Đo độ dài
Câu hỏi

Điền vào chỗ trống: 40200mm = ....... m ......dm

Đáp án

Điền vào chỗ trống: 40200mm = ....... m ......dm

Có 3 gợi ý cho câu hỏi này! 3

Gợi ý 1

Ôn lại cách đổi đơn vị đo độ dài

Gợi ý 2

40200mm = 40000 mm + 200 mm

Gợi ý 3

Ta có 1000mm = 1m ; 100mm = 1dm.
Nên 40000 mm + 200 mm = ...m + ...dm

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích