Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 18 / Độ dài đoạn thẳng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 7
  • 6
  • 4
  • 5
Cho mỗi ô vuông có cạnh là 1 đơn vị. 
Đoạn thẳng AB dài
đơn vị.
Đoạn thẳng CD dài
đơn vị.
Đoạn thẳng AD dài
đơn vị.
Đáp án
Cho mỗi ô vuông có cạnh là 1 đơn vị. 
Đoạn thẳng AB dài
đơn vị.
Đoạn thẳng CD dài
đơn vị.
Đoạn thẳng AD dài
đơn vị.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích