Lớp 6 / Môn Toán / Tuần 1 / Điểm. Đường thẳng.
Câu hỏi

Sắp xếp các đường thẳng sau theo thứ tự tăng dần số điểm trên đường thẳng

Đáp án của bạn là:

Đáp án

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích