Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 21 / Điểm, đoạn thẳng (Tuần 21)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 5
  • 9
  • 7
Hình vẽ trên có:
-
điểm.
-
đoạn thẳng.
Đáp án
Hình vẽ trên có:
-
điểm.
-
đoạn thẳng.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích