Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 20 / Điểm, đoạn thẳng (Tuần 20)
Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình vẽ trên có:

điểm.

đoạn thẳng.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình vẽ trên có:

điểm.

đoạn thẳng.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích