Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 20 / Điểm, đoạn thẳng (Tuần 20)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình vẽ trên có:

điểm.

đoạn thẳng.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình vẽ trên có:

điểm.

đoạn thẳng.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích