Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 19 / Điểm, đoạn thẳng (Tuần 19)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

điểm trong hình vẽ.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

điểm trong hình vẽ.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích