Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 18 / Điểm, đoạn thẳng
Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình tam giác có điểm và đường thẳng.

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình tam giác có điểm và đường thẳng.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích