Lớp 5 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 2 / Địa hình và khoáng sản


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Biển Đông có nhiều loại khoáng sản nào ?

Đáp án

Biển Đông có nhiều loại khoáng sản nào ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích