Lớp 5 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 2 / Địa hình và khoáng sản
Câu hỏi

Biển Đông có nhiều loại khoáng sản nào ?

Đáp án

Biển Đông có nhiều loại khoáng sản nào ?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích