Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 17 / Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
Câu hỏi

 Nhận định nào sau đây là đúng?

Đáp án

 Nhận định nào sau đây là đúng?

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

 Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình hình thành đất?

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích