Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 16 / Địa hình bề mặt Trái Đất
Câu hỏi

Hang động đá vôi được hình thành do:

Đáp án

Hang động đá vôi được hình thành do:

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Sự hình thành các hang động là do tác động của nước mưa.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích