Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 4 / Đề - xi - mét (tuần 4)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mẹ mua ba bức tranh, bức tranh thứ nhất cao 8dm. Bức tranh thứ nhất cao hơn bức tranh thứ hai 3dm. Bức tranh thứ ba bằng hiệu chiều cao của bức tranh thứ nhất và thứ hai. Cả ba bức tranh cao dm.

Đáp án

Mẹ mua ba bức tranh, bức tranh thứ nhất cao 8dm. Bức tranh thứ nhất cao hơn bức tranh thứ hai 3dm. Bức tranh thứ ba bằng hiệu chiều cao của bức tranh thứ nhất và thứ hai. Cả ba bức tranh cao dm.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích