Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 3 / Đề - xi - mét (tuần 3)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Có ba con rùa chạy thi trong cùng một thời gian, con thứ nhất chạy được 10dm, con thứ hai chạy được quãng đường dài số dm là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Quãng đường mà con thứ ba chạy được số dm là số lẻ lớn nhất có một chữ số. Vậy con rùa chạy nhanh nhất là con thứ  .

Đáp án

Có ba con rùa chạy thi trong cùng một thời gian, con thứ nhất chạy được 10dm, con thứ hai chạy được quãng đường dài số dm là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Quãng đường mà con thứ ba chạy được số dm là số lẻ lớn nhất có một chữ số. Vậy con rùa chạy nhanh nhất là con thứ  .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích