Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 1 / Đề - xi - mét (tuần 1)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Độ dài đoạn thẳng AB là 7dm 7cm, độ dài đoạn thẳng BC là 69cm, độ dài đoạn thẳng CD là 80cm. Đoạn thẳng dài nhất là .  

Đáp án

Độ dài đoạn thẳng AB là 7dm 7cm, độ dài đoạn thẳng BC là 69cm, độ dài đoạn thẳng CD là 80cm. Đoạn thẳng dài nhất là .  

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích