Lớp 4 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 3 / Dãy Hoàng Liên Sơn
Câu hỏi
Thị trấn Sa Pa nằm ở địa phận của tỉnh nào ?
Đáp án
Thị trấn Sa Pa nằm ở địa phận của tỉnh nào ?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích