Lớp 4 / Môn Lịch sử địa lý / Tuần 3 / Dãy Hoàng Liên Sơn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Thị trấn Sa Pa nằm ở địa phận của tỉnh nào ?
Đáp án
Thị trấn Sa Pa nằm ở địa phận của tỉnh nào ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích