Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / Dấu huyền, dấu ngã
Câu hỏi
Nếu thêm dấu ngã vào tiếng ''nga'' ta được tiếng mới là tiếng gì?
Đáp án
Nếu thêm dấu ngã vào tiếng ''nga'' ta được tiếng mới là tiếng gì?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích