Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / Dấu huyền, dấu ngã


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Nếu thêm dấu ngã vào tiếng ''nga'' ta được tiếng mới là tiếng gì?
Đáp án
Nếu thêm dấu ngã vào tiếng ''nga'' ta được tiếng mới là tiếng gì?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích