Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / Dấu hỏi, dấu nặng
Câu hỏi
Dấu hỏi được đặt như thế nào khi viết chữ ghi âm tiếng "bẻ" ?
Đáp án
Dấu hỏi được đặt như thế nào khi viết chữ ghi âm tiếng "bẻ" ?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích