Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / Dấu hỏi, dấu nặng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Dấu hỏi được đặt như thế nào khi viết chữ ghi âm tiếng "bẻ" ?
Đáp án
Dấu hỏi được đặt như thế nào khi viết chữ ghi âm tiếng "bẻ" ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích