Lớp 6 / Môn Sinh Học / Tuần 2 / Đặc điểm chung của thực vật. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Thực vật được chia thành 2 nhóm là:
Đáp án
Thực vật được chia thành 2 nhóm là:
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích