Lớp 6 / Môn Sinh Học / Tuần 1 / Đặc điểm chung của cơ thể sống
Câu hỏi
Đáp án
Có 2 gợi ý cho câu hỏi này! 2

Gợi ý 1

Cơ thể sống:
+ có sự trao đổi chất với môi trường thì mới tồn tại được (chúng lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài).
+ có sự lớn lên và đến một thời kì nhất định thì sinh sản.
+ một số vật sống có thể di chuyển được (con voi, con gà, …); một số vật sống không thể di chuyển được (cây cải, cây ráy, …)

Gợi ý 2

Vật không sống là vật:
+ không có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài
+ không lớn lên
+ không sinh sản

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích