Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 31 / Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (Tuần 31)
Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống :

18 + 42 > > 78 – 20

Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống :

18 + 42 > > 78 – 20

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích