Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 30 / Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu (+) vào ô trống cho thích hợp :

67 24 32 = 75

Đáp án

Điền dấu (+) vào ô trống cho thích hợp :

67 24 32 = 75

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích