Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 24 / Cộng các số tròn chục
Câu hỏi

Điền số thích hợp vào ô trống:

40cm + 10cm =   cm
30cm + 60cm =   cm
50cm + 30cm =   cm
10cm + 60cm =   cm
Đáp án

Điền số thích hợp vào ô trống:

40cm + 10cm =   cm
30cm + 60cm =   cm
50cm + 30cm =   cm
10cm + 60cm =   cm

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích