Lớp 3 / Môn Toán / Tuần 1 / Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ) tuần 1


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Thùng thứ nhất chứa 250l dầu, thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 70l dầu. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

  • Thùng thứ hai chứa số lít dầu là:
  • 250 + 320 = 570 (lít dầu)
  • Cả hai thùng chứa số lít dầu là:
  • 250 + 70 = 320 (lít dầu)

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích