Lớp 6 / Môn Ngữ Văn / Tuần 1 / Con Rồng cháu Tiên


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Truyện "Con Rồng cháu Tiên" có ý nghĩa giáo dục gì đối với thế hệ trẻ hiện nay?
Đáp án
Truyện "Con Rồng cháu Tiên" có ý nghĩa giáo dục gì đối với thế hệ trẻ hiện nay?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích