Lớp 4 / Môn Khoa học / Tuần 1 / Con người cần gì để sống


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án vào ô trống thích hợp:

  • 3 - 4 ngày
  • 3 - 4 phút
  • 28-30 ngày
Con người không thể sống thiếu ô - xi quá
, không thể nhịn uống nước 
, cũng không thể nhịn ăn
.
Đáp án
Con người không thể sống thiếu ô - xi quá
, không thể nhịn uống nước 
, cũng không thể nhịn ăn
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích