Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 2 / Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ?
Câu hỏi

Bào thai được hình thành từ đâu ?

Đáp án

Bào thai được hình thành từ đâu ?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích