Lớp 5 / Môn Khoa học / Tuần 2 / Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ?


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Bào thai được hình thành từ đâu ?

Đáp án

Bào thai được hình thành từ đâu ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích