Lớp 2 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 1 / Cơ quan vận động
Câu hỏi

Kéo thả các từ phù hợp vào chỗ trống:

  • tiêu hóa
  • vận động
Cơ và xương là các cơ quan
của cơ thể.
Đáp án
Cơ và xương là các cơ quan
của cơ thể.

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích