Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác(tuần 26)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chu vi hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau bằng 8dm. Tính xem số đo mỗi cạnh của tứ giác đó dài mấy xăng-ti-mét?

Đáp án

Chu vi hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau bằng 8dm. Tính xem số đo mỗi cạnh của tứ giác đó dài mấy xăng-ti-mét?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích