Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 25 / Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho hình sau:

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống.

  • =
  • không so sánh được
  • <
  • >
Chu vi hình tứ giác ABCD
chu vi hình tam giác ADC
Chu vi hình tam giác ADC
chu vi hình tam giác ABC
Đáp án
Chu vi hình tứ giác ABCD
chu vi hình tam giác ADC
Chu vi hình tam giác ADC
chu vi hình tam giác ABC

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích