Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 7 / Chữ thường (Chữ hoa)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Từ nào trong các từ sau viết sai chính tả ?

Đáp án

Từ nào trong các từ sau viết sai chính tả ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích