Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / Chính tả:Tập chép: "Mẹ". Phân biệt iê/yê/ya, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền / / ya vào ô trống cho thích hợp :

sao khu

n tĩnh

chn cá

chm bao

Đáp án

Điền / / ya vào ô trống cho thích hợp :

sao khu

n tĩnh

chn cá

chm bao

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích