Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 25 / Chính tả: Trường em


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng có âm c hay âm k phù hợp thả vào chỗ trống:

  • cao
  • kam
  • cam
  • kiên
  • kịp
  • cịp
a.
cường
b.
lớn
c.
thời
d. quả
Đáp án
a.
cường
b.
lớn
c.
thời
d. quả

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích