Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 14 / Chính tả: Tập chép: "Tiếng võng kêu". Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền n hoặc l vào ô trống cho thích hợp :

        Vịt chê lúa ép không ăn

Chuột chê nhà trống ra ằm bụi tre.

Đáp án

Điền n hoặc l vào ô trống cho thích hợp :

        Vịt chê lúa ép không ăn

Chuột chê nhà trống ra ằm bụi tre.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích