Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 7 / Chính tả: Tập chép: "Người thầy cũ". Phân biệt ui/uy, tr/ch, iên/iêng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho các từ :

vui vẻ, núi đồi, sui ngĩ, bụi phấn, vui tươi, huy hiệu

Sửa lại từ viết sai chính tả :

Đáp án

Cho các từ :

vui vẻ, núi đồi, sui ngĩ, bụi phấn, vui tươi, huy hiệu

Sửa lại từ viết sai chính tả :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích