Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / Chính tả: Tập chép: "Ngày lễ". Phân biệt c/k, l/n, dấu hỏi/dấu ngã


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho câu :

Mẹ em đi làm về bị cãm nạnh.

Sửa lại từ viết sai trong câu trên :

Đáp án

Cho câu :

Mẹ em đi làm về bị cãm nạnh.

Sửa lại từ viết sai trong câu trên :

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích