Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 15 / Chính tả: Tập chép: "Hai anh em". Phân biệt ai/ay, s/x, ât/âc.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm từ có âm s hay x thả vào ô trống sao cho phù hợp với giải thích:

  • xa xôi
  • xa sôi
  • sung sướng
  • sung xướng
  • chim sâu
a. Ở trong trạng thái vui vẻ, thích thú là
.
b. Xa và cách trở về không gian, thời gian là
.
c. Loài chim nhỏ, lông xanh xám, thường sống ở bụi cây ăn sâu bọ nhỏ là
.
Đáp án
a. Ở trong trạng thái vui vẻ, thích thú là
.
b. Xa và cách trở về không gian, thời gian là
.
c. Loài chim nhỏ, lông xanh xám, thường sống ở bụi cây ăn sâu bọ nhỏ là
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích