Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Chính tả: Tập chép: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Phân biệt c/k. Bảng chữ cái
Câu hỏi

Cho câu : Cả lớp chăm chú nghe cô giáo cể chuyện.

Sửa lại từ viết sai trong câu :  

Đáp án

Cho câu : Cả lớp chăm chú nghe cô giáo cể chuyện.

Sửa lại từ viết sai trong câu :  

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích