Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 4 / Chính tả: Tập chép: "Bím tóc đuôi sam". Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/âng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vần ân hoặc âng vào ô trống cho phù hợp :

    D d một quả xôi đầy

Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.

Đáp án

Điền vần ân hoặc âng vào ô trống cho phù hợp :

    D d một quả xôi đầy

Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích